Uppmätningsritningar
Mot öster - väster
Mot söder - norr
Planritning
Sektionsritning

Fotografin
1 - Från sydost
2 - Huvudentrén
3 - Entrédörren
4 - Från öster
5 - Från nordost
6 - Från nordväst
7 - Entréer till lilla salen och bostaden
8 - Interiör av kyrksalen från 1932
9 - Kyrksalen 2001
10 - Kyrksalen 2001
11 - Altartavlan
12 - Detalj av målad pilaster
13 - Kyrksalen från predikstolen
14 - Målning på läktarbalustraden
15 - Kyrksalen sedd från läktaren
16 - Lilla salen
17 - Köket vid lilla salen
18 - Köket i övervåningens bostad

Karta

Betania i Lunde, Baptistkapell

Läge
Kramfors kommun, Lunde samhälle, cirka 50 m norr om Sandöbrons sydvästra landfäste. Fastighetsbeteckning: Lunde 12:1

Byggnadens historia
Lunde baptistförsamling bildades 1926. Församlingen hade vid bildandet 24 medlemmar. Initiativtagare var Albert Tiger, som också valdes till orförande. Redan tidigare hade ett byggnadssällskap bildats, och byggandet av ett kapell var redan i full gång. Byggnaden stod färdig, men omålad, 1927. Ritningarna hade utarbetats av byggmäsatre E Kollman, som också stod för byggandet. Mycket frivilligt arbete utfördes också, inte minst av Albert Tiger. Byggnaden har en kyrksal, en liten samlingslokal med kök och bostad i övervåningen Byggnadskostnaderna uppgick till omkring 20 000 kronor, varav 15 600 lånades upp.

Byggnaden renoverades under 1960-talet. Den invändiga beklädnaden av kryssfanerskivor byttes ut till träfiberskivor, och byggnaden målades om. Ett fönster i koret sattes igen, och den gamla predikstolen ersattes med en ny. Kyrkbänkarna ersattes med bänkar som församlingen fått från Lunde Folkets hus. Toaletter installerades.

Församlingen lades ner 1989. Artur Tiger, son till Albert, köpte då byggnaden av församlingen. Byggnaden har senare övertagits av Arturs son Lars.

Byggnadsmaterial
Grund av naturstensplintar, stomme av träreglar, mellan reglarna fyllning av sågspån. utvändig beklädnad av liggande träpanel och invändig beklädnad av skivor. yttertaket var ursprungligen klätt med tjärpapp, vilket senare ersattes med korrugerad plåt.

Verksamhet i byggnaden
Gudstjänster söndagsskola, juniorer, kvinnoförening, musikförening.

Källor
Lunde Baptistförsamlings 40-årsberättelse 1926-1966 av Hans Wiklund och Artur Tiger.