Ritningar
Mot sydost
Mot sydväst - nordväst
Planritning
Sektionsritning

Fotografin
1 - Från byggnadstiden 1913-14
2 - Det färdiga missionshuset
3 - Från sydväst 2001
4 - Från söder
5 - Från öster
6 - Från norr
7 - Den ursprungliga interiören
8 - Interiören 2001
9 - Estraden
10 - Kyrsalen från estraden
11 - Lilla salen
12 - Köket
13 - Ungdomsrum i övervåningen
14 - Uthuset
15 - Scouternas vindskydd på missionshustomten

Karta

Bötsle Missionshus

Läge
Härnösands kommun, Säbrå socken, Bötsle. Fastighetsbeteckning: Bötsle 1:16. Ägare Härnösands Missionsförsamling.

Byggnadens historia
1909 bildades Säbro Missionsförsamling av en grupp på 14 personer. Ordförande och församlingsföreståndare blev Arbraham Bodén, Solum. 1913-14 uppfördes ett missionshus i Bötsle på en tomt, som skänkts av skomakarmästare E Ullander. Många ställde upp med frivilliga bidrag, och byggnadsarbetet utfördes av församlingen och dess vänner. 1928-29 byggdes koret ut, och byggnaden renoverades i sin helhet. 1956-58 skedde ombyggnadsarbeten och en ny renovering av byggnaden varvid bl.a. den fasta predikstolen på estradens mitt ersattes med en öppen estrad med sidoställd predikstol. 1971 gick församlingen samman med Härnösands Missionsförsamling. 1983 gjordes en utbyggnad mot sydväst, inrymmande kök, kapprum och toalett. Folket i bygden ställde upp med virke till utbyggnaden.

Byggnadsmaterial
Den ursprungliga grundläggningen utfördes av natursten. Stommen består av timmer i den gamla delen, och regelstommen i den nya. Fasaden var ursprungligen klädd med liggande panel. I ett senare skede var fasaden klädd med asbestcementskivor, men numera är fasaden klädd med stående träpanel. Yttertaket är klätt med slätplåt.

Verksamhet i byggnaden
Gudstjänster, söndagsskola, scoutkår, juniorer, ungdomsförening, sångkör, musikförening och syförening. Numer hålls symöte varannan vecka, gudstjänster några gånger om året och scoutmöten varje vecka.

Källor
Gud tillhör äran, Härnösands Missionsförsamling 100 år, av Tore Karlsson m.fl. 1979.