Uppmätningsritningar
Mot öster - väster
Mot söder - norr

Fotografin
1 - Från söder
2 - Fönster
3 - Från sydost
4 - Från nordväst
5 - Från sydväst
6 - Köksentrén

Karta

Folkja Missionshus

Läge
Kramfors kommun, Nora socken, ca 2 km väster om Nora kyrka. Fastighetsbeteckning: Folkja 5:4.

Byggnadens historia
Byggnaden uppfördes omkring år 1900. I Klocke friförsamlings 40-årsberättelse från 1939 nämns att församlingen bedrev söndagsskola i Folkja. Församlingen gick upp i Skogs Missionsförsamling och missionshuset såldes.

Byggnadsmaterial
Grundplintar av natursten, stomme av trä, sannolikt timmer, fasadbekladnad av stående locklistpanel och yttertak av pannplåt.

Verksamhet i byggnaden
Byggnaden är i privat ägo. Numer bedrivs ingen verksamhet

Källor -