Uppmätningsritningar
Mot öster - väster
Mot söder - norr
Planritning
Sektionsritning

Fotografin
1 - Från öster
2 - Från sydost
3 - Från söder
4 - Från väster
5 - Från norr
6 - Skarven mellan nya och gamla delen
Foto 7
Foto 8

Karta 1
Karta 2

Klocke Missionshus

Läge
Kramfors kommun, Nora socken, Klocke c:a 2 km öster om Klockestrand. Fastighetsbeteckning: Klocke 1:8.

Byggnadens historia
Väckelsen nådde Klocke och trakten däromkring på 1890-talet. Möten hölls i hemmen. 1897 bildades en ungdomsförening som 1899 ombildades till Klocke Friförsamling. Då hade redan behovet av ett bönehus blivit påtagligt, och en tomt i Klocke inköptes 1897 för 100 kronor. En byggnadskomitté tillsattes, och frivilliga bidrag till byggnadskassan tecknades för över 250 kronor. En präktig bondgård i Lugnvik på andra sidan Lugnviksfjärden var till salu för rivning. Församlingen köpte huset och rev det. Alla, som hade hästar i närliggande byar, ställde sedan upp, och en vinterdag 1898 fraktades huset över den isbelagda, spegelblanka fjärden till tomten i Klocke. På sommaren byggdes huset upp, och invigdes i oktober 1898. Först 1906 målades huset in- och utvändigt. 1933 målades huset om utvändigt. Arbetet utfördes av församlingsmedlemmarna själva.

Så småningom fann församlingen att huset behövde utökas, och 1937 beslöt man att förlänga byggnaden tre meter mot norr. Skogsägarna i trakten skänkte timmer, och församlingsmedlemmarna utförde byggnadsarbetet själva. Trettondag jul 1939 var tillbyggnaden klar.

Församlingen hade tidvis samarbetat med grannförsamlingarna i Sandö och Nora. 1931 gick församlingen samman med Norskogs Missionsförsamling. 1961 gick församlingen upp i Klockestrands Missionsförsamling. 1966 lades verksamheten ned i Klocke, och 1970 försåldes missionshuset till Nils Karlsson, Stockholm. 1999 såldes missionshuset vidare till Peter och Anna Ramström, som nu byggt om huset till bostad.

Byggnadsmaterial
Den äldre delen är grundlagd på naturstensplintar, och den nyare delen på grundmur av betongsten. Huset har en stomme av trä, i den gamla delen sannolikt timmer. Utvändigt är huset klätt med liggande panel. Taket är idag belagt med korrigerad plåt, men har ursprungligen haft en annan beläggning.

Verksamhet i byggnaden
Gudstjänster, söndagsskola, juniorförening, ungdomsförening, sång- och musikförening samt symöten.

Källor
Klocke friförsamlings 40-årsberättelse av församlingsstyrelsen, 1939. Jubileumsberättelse Klockestrands Missionsförening etthudra år av Herbert Svensson m.fl. 1982.