Uppmätningsritningar
Mot nordväst - sydost
Mot nordost - sydväst
Planritning
Sektionsritning

Fotografin
1 - Från nordväst
2 - Från väster
3 - Från söder
4 - Från sydost
5 - Från nordost
Foto 6
7 - Kyrkfönster
8 - Kyrksalen
9 - Estraden
10 - Kyrksalen från estarden
11 - Lilla salen
12 - Köket

Karta

Körning Missionshus

Läge
Nordingrå kommun, Körning samhälle, 1,5 km nordväst Nordingrå kyrka. Ägare: Nordingrå Missionsförsamling

Byggnadens historia
Nordingrå Missionsförening bildades 1890. Ursprungligen hade föreningen endast fyra medlemmar. Initiativtagare var bagaren Gustav Eriksson, som också blev föreningens ordförande, sekreterare och kassör. Möten hölls till att börja med i hemmen i Körning och Mädan, men så småningom ökade medlemsantalet och församlingen inköpte år 1897 ett magasin för 500 kronor, vilket flyttades till Veda (ett par kilometer från Körning) och iordningställdes till missionshus. Man vågade inte uppföra missionshuset i Körning, eftersom man fruktade trakasserier från kyrkoherden. 1912 hade förhållandena ändrats, och man upplevde ett notstånd mot verksamheten i Veda. Församlingen lyckades då förvärva en tomt i Körning och flyttade missionshuset dit. Bönderna i Körning och Geresta fraktade virket gratis från Veda till den nya tomten.

1925 hade verksamheten utvidgats och krävde ökade lokaler. Det ursprungliga missionshuset omfattade den nuvarande kyrksalen, men var uppdelat i tre rum, kyrksal, kafferum och kök. En tillbyggand gjordes omfattande nuvarande lilla salen, köket och bostaden. Kostnaden uppgick till 9000 kronor, vilket täcktes genom ett lån. 1936 renoverades lilla salen och 1944 kyrksalen. 1953 renoverades hela missionshuset, som därvid fick ett nytt tak. 1967 installerades en ny värmeanläggning. 1976 installerades en högtalaranläggning. 1990 renovering av missionshuset, målning, nya armaturer, m.m.

Byggnadsmaterial
Grund av natursten, stomme av timmer, utvändig klädsel av träpanel, tak av plåt.

Verksamhet i byggnaden
Gudstjänster, ungdomsförening, juniorförening, kör, musikförening, manskvartett, damtrio, offentliga symöten.

Källor
- 60-årsberättelse skriven 1950 av Mauritz Lindgren. - Herren är vår tillflykt, Nordingrå missionsförsamling 100 år 1890-1990 av Tore Karlsson.