Om sidan

På uppdrag av rektor Fred Nilsson på Härnösands Folkhögskola har jag under hösten 2001 inventerat och dokumenterat några frikyrkobyggnader i trakten av Ådalen och Höga Kusten. Trakten är mycket rik på byggnader av detta ursprung, och eftersom arbetstiden i fält har varit begränsad till en vecka, har bara en mindre del av det totala antalet hus kunnat inventeras.

Inventeringen har bestått i fotografering av de flesta objekten, uppmätning av vissa objekt, samt intervju med uppgiftslämnare med kunskaper om objektet. Vidare har jag samlat uppgifter om objekten i de jubileumsskrifter, som många av församlingarna utarbetat, och ur andra handlingar, som jag fått tillgång till i föreningsarkivet och i Härnösands museum. Fred Nilsson har genom sina stora kunskaper om byggnaderna lämnat väsentliga bidrag. (…)

Stig Florén
Arkitekt SAR