Fotografin
1 - Gammal målning visande kyrkan från sydost
2 - Från söder
3 - Huvudentrén
4 - Från sydväst
5 -Från sydväst
6 - Från nordost
7 - Från öster
8 - Fönster i bottenvåningen

Salsåkers Missionskyrka

Läge
Kramfors kommun, Nordingrå församling, Salsåker, 5 km väster om Ullångers kyrka. Fastighetsbeteckning: Salsåker 1:20.

Byggnadens historia
Johan Grafström i Salem samlade folk till friluftsmöten och till möten i sitt hem med början 1918. En ungdomsförening bildades 1920, som i praktiken fungerade som en församling. Snart uppstod behov av egna lokaler för verksamheten, och ett magasin i salsåker hyrdes och ställdes i ordning för detta ändamål. Det fick namnet Salem. Snart visade sig lokalen vara både för liten och otidsenlig, och 1922 startade föreningen en insamling för att bygga ett missionshus, men denna tycks inte blivit särskilt framgångsrik och frågan skrinlades i väntan på bättre tider. Behovet av en ny lokal blev emellertid allt större, och på våren 1927 inköptes en högt belägen tomt i Salsåker och en gårdsbyggnad i Valto. Byggnaden revs, och med frivilliga krafter fraktades den till tomten. I november 1928 hade en grund färdigställts, och på denna uppförde Otto Lundin från Röksta och Arvid Lundin från Hyndtjärn kyrkan. Invigningen ägde rum i maj 1929. Även den nya kyrkan fick namnet Salem. Byggnadskostnaden uppgick till 9000 kronor, varav församlingen bara kunde betala en mindre del kontant och fick en skuld på 8500 kronor. Ett upprop utsändes till församlingarna inom SMF, och en insamling medförde att skulden kunde reduceras avsevärt.

1946 och 1952 renoverades byggnaden. Vid det senare tillfället mederniserades köket, den gamla kaminen i kyrksalen ersattes med en oljekamin, och huset målades om invändigt.

Verksamheten i Salemkyrkan är numera nedlagd, och byggnaden ägs av konstnären Dag Wallin, som har inrett den till ateljé och bostad. I samband med detta har vindsutrymmet försetts med takkupor.

Byggnadsmaterial
Av ett entreprenadkontrakt, som bevarats från uppförandet av kyrkan 1927, framgår att grunden gjutits av betong, väggstommen betår av stående timmer och takbeläggningen utgörs av spån. Utvändigt kläddes huset med liggande träpanel och invändigt med hyvlad träpanel. Takbeläggningen har senare bytts ut mot korrugerade asfaltsskivor. I bottenvåningen finns kyrksalen med måtten: längd 9,05 m, bredd 8,30 m, höjd 3,8 m, vidare finns en liten sal och ett kök. I övervåningen finns en bostad.

Verksamhet i byggnaden
Gudstjänster, söndagsskola, juniorförening, musikförening och blandad kör.

Källor
Salsåkers friförsamling 20 år, 1939 av Bertil Norberg och Erik Nylander. Missionsförsamlingen i Salsåker 40-årsjubileum, 1960 av okänd författare.