Uppmätningsritningar
Mot väster
Mot öster
Mot söder
Mot norr
Planritning
Sektionsritning

Fotografin
1 - Gammalt foto från norr
2 - Från nordost
3 - Gammal teckning visande kapellet från nordost
4 - Från nordost
5 - Från nordost
6 - Entrén till kyrksalen
7 - Från nordväst
8 - Entrén till kök och bostad i övervåningen
9 - Från sydväst
10 - Fönster till församlingsrum
11 - Från sydost
12 - Fönster till kyrksalen
13 - Kyrksalen från entrén
14 - Kyrksalen från läktaren
15 - Estraden
16 - Duvan över predikstolen
17 - Estraden
18 - Tavla på fondväggen
19 - Kyrksalen från estraden
20 - Läktaren
21 - Kapprum och servering
22 - Lilla salen
23 - Köket
24 - Bostaden i övervåningen

Sion i Klockestrand

Läge
Kramfors kommun, Nora socken, Klockestrand.
Adress Sionvägen 13, 870 20 Sandöverken. Fastighetsbeteckning: Klocke 1:14
Ägare Sandö Baptistförsamling.

Byggnadens historia 1889 bildade 13 personer från Sandö och Klockestrand Bjärtrå Baptistförsamling. Församlingens namn ändrades senare till Klockestrands Baptistförsamling och efter ytterligare en tid till Sandö Baptistförsamling. Samlingar hölls till att börja med i hemmen, och sommartid hölls möten i det fria. Godtemlarlokalen Verdandi uppläts också för församlingens möten, men efterhand blev önskan om en egen lokal allt starkare. 1901 inköpte församlingen en tomt för att uppföra ett eget kapell. Man måste gå ända till Kungl Maj:t för att få köpet registrerat. Församlingen hade endast 200 kronor i sin byggnadskassa, men grosshandlare Set Kempe, som ägde Sandö sågverk, skänkte virket, och byggmästare Dahlberg från Kramfors anlitades, och 1903 stod Sionkapellet klart.

1938 renoverades kapellet under ledning av pastor J A Engström. 1952 renoverades det på nytt, denna gång med en stor arbetsinsats av bl.a. pastor Gustaf Uppgård. Folket i församlingen har under alla år stött församlingen i arbetet att underhålla byggnaden, och 1989 insamlades 125 000 kronor för utvändig ommålning av kapellet.

Byggnadsmaterial Grunden är utförd av natursten, stommen av timmer, utvändigt klädd med liggande takpanel. Taket är belagt med tegel.

Verksamhet i byggnaden Gudstjänster, söndagsskola, ungdomsförening, juniorförening, sångkör, musikförening, mödraförening och systraförening. För närvarande har församlingen 9 medlemmar och verksamheten omfattar några gudstjänster per år.

Källor Sandö Baptistförsamling 100 år, av Ingeborg Gustavsson 1989.